Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 9.3.2017

Rekisterinpitäjä

Forest Foody
Aurinkotuulenkatu 22 B 28, 00990 Helsinki
www.foretfoody.fi
hello@forestoody.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jenni Kähkönen
Pohjoiskaari 41 A 5, 00200 Helsinki
hello@forestfoody.fi

Rekisterin nimi

Forest Foody-palvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään myös Forest Foody -palvelun käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämän yhteydenpidon mahdollistamiseksi.
Yhteydenpitoa palvelussa on sekä palvelun ylläpitäjän että käyttäjien sekä suoraan palvelun käyttäjien välillä. Osa käyttäjän tiedoista on näkyvissä myös hänen profiilisivullaan palvelussa, mutta nimeä ja sähköpostiosoitetta lukuun ottamatta näiden tietojen antaminen palvelulle on vapaaehtoista.
Henkilötietojen käsittelyä on Forest Foodylla, mutta tietojen tallentaminen tapahtuu ulkopuoliselta yritykseltä vuokratuille palvelimille.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan Forest Foodyn asioiden hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa:
• Yksilöintitiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, paikkakunta
• Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus, salasana (tallennetaan salattuna)
• Käyttäjän itse kirjoittama kuvaus itsestään
• Käyttäjän palveluun jättämät kommentit ja julkaisut
• Käyttäjän saamat ja antamat palautteet
• Tilastotietoa palvelun käytöstä, esimerkiksi kirjautumisten lukumäärä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua myöhemmin käyttäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsääntöisesti henkilörekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tilaustapahtumassa henkilörekisterin tietoja luovutetaan Checkout Finland-maksupalvelulle, joka hoitaa maksamisen palvelussa turvallisesti. Myös käyttäjän käyttäessä tavaran kuljetuspalvelua, käyttäjän nimi- ja osoitetiedot luovutetaan palvelun tarjoavalle taholle. Rekisterin pitäjä voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot voidaan tallentaa palvelimelle, joka voi sijaita EU:n ja ETA:n ulko- tai sisäpuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokoneille, jotka on suojattu palomuurein ja johon pääsy on rajattu salasanoilla ja laitteille pääsy rajattu vain tietyille henkilöille. Henkilötietoja käsittelevät vain Forest Foodyn henkilöstö ja ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen.
Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen:
Forest Foody
hello@forestfoody.fi

Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen:
Forest Foody
hello@forestfoody.fi

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja profiilin asetuksissa.