Forest Foody –palvelun käyttöehdot

 Päivitetty 22.11.2020

Forest Foody mahdollistaa suomalaisten luonnontuotteiden ja palveluiden kaupankäynnin ylläpitämällä markkinapaikkaa ja tarjoamalla mahdollisuuden rekisteröityä alustalle, myydä tai ostaa tuotteita tai palveluja. Nämä käyttöehdot ovat yhteiset säännöt, joilla pyrimme takaamaan, että alusta sekä alustalla tarjolla olevat kauppiaiden tuotteet ja palvelut tarjotaan mahdollisimman hyvin ja luotettavasti niistä kiinnostuneille ostajille.

Luethan käyttöehdot huolella, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa Forest Foodyn markkinapaikasta ja siellä toimimisesta. Käyttöehdot ovat sitovat jokaista Forest Foodyn käyttäjää.

Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa tai muokata käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta niin, että käyttöehdot ovat voimassa heti niiden päivityksen muutoksen päivämäärän mukaisesti. Tiedotamme käyttäjiä käyttöehtojen päivityksestä. Mikäli käyttäjä jatkaa palvelun käyttämistä päivityksen jälkeen, tulee hänen noudattaa päivitettyjä käyttöehtoja.

 

Markkinapaikka suomalaisille luonnon raaka-aineille, tuotteiden sekä palvelujen tarjoajille

Forest Foody (myöhemmin myös ‘markkinapaikka’ ja ‘palvelu’) toimii markkinapaikkana suomalaisille luonnon raaka-aineille, tuotteiden sekä palvelujen tarjoajille. Forest Foodyssa voi ostaa ja myydä Suomen luonnonantimien keruupalveluja, kerättyjä luonnonantimia; muun muassa marjoja, sieniä, kasveja, luonnontuotteita, luontoretkiä ja -kursseja sekä luonnoninspiroimia tuotteita.

Forest Foody tarjoaa ainoastaan palveluna alustan tuotteiden ja palveluiden ostamiseen ja myymiseen, eikä se ole osapuolena ostajan ja kauppiaan välisessä kaupassa. Forest Foody muistuttaa, että käyttäjä käyttää markkinapaikkaa omalla riskillään ja kehottaa normaalin varovaisuuteen ja kommunikointiin markkinapaikassa. 

Jokainen kauppias vastaa itse markkinapaikkaan ilmoittamansa tuotteen tai palvelun laadusta, sopivuudesta, laillisuudesta tai ilmoitusten totuudenmukaisuudesta. 

 

Rekisteröityminen käyttäjäksi ja kauppiaaksi

Forest Foodyssa myyminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun kauppiaana, tukkuasiakkaana tai asiakkaana. Markkinapaikkaan voi rekisteröityä luomalla oman käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä rekisteröintiroolista riippuvat muut tiedot.

Rekisteröityessäsi asiakkaana:

 • Voit kommunikoida kauppiaiden kanssa.
 • Ostohistoriasi tallentuu profiiliisi.
 • Tietosi ovat valmiiksi tallennettuna palveluun.
 • Lähetämme sinulle uutiskirjeitä.

Rekisteröityessäsi tukkuasiakkaana:

 • Voit hakeutua tukkukauppiaiden asiakkaaksi ja ostaa heiltä tuotteita, raaka-aineita ja palveluja yrityksesi tarpeisiin
 • Lähetämme sinulle tukkuasiakkaan uutiskirjeitä

Rekisteröityessäsi kauppiaana:

 • Voit perustaa kaupan Forest Foodyn markkinapaikkaan sekä tukkukauppaan samalla profiililla
 • Kauppiasprofiilisi on esillä Forest Foodyn kauppiaissa
 • Lähetämme sinulle kaupan avaamisen jälkeen kauppias-uutiskirjeitä
 • Koulutettu kerääjä –kenttä on tarkoitettu vain henkilöille, joilla on tarvittava ammatillinen pätevyys ja viranomaisten vaatimat luvat ja ilmoitukset muun muassa luonnonvaraisten kasvien hyödyntämiseen elintarvikkeina. Olethan valmis esittämään luvat ostajalle ostajan niin halutessa.

Rekisteröityessä tulee antaa oikeat ja totuudenmukaiset tiedot. Käyttäjän ei tule käyttää väärää henkilöllisyyttä tai sähköpostiosoitetta eikä hänen tule antamillaan tiedoillaan johtaa muita käyttäjiä harhaan.

Mikäli käyttäjä on alle 18-vuotias, tulee rekisteröityminen tehdä yhdessä huoltajan kanssa ja hänen luvallaan. Huoltaja on vastuussa alaikäisen toiminnasta Forest Foodyssa.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Forest Foodyn markkinapaikasta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun ilman erityistä syytä ja ilman korvausvelvollisuutta.

 

Markkinapaikassa tarjottavat tuotteet ja palvelut

Forest Foodyn markkinapaikka on Suomen laajuinen metsän antimien aarreaitta täynnä kotimaisten luonnon raaka-aineiden, tuotteiden sekä palvelujen tarjoajia.

Forest Foodyn markkinapaikan tuotteet ja palvelut inspiroituvat Suomen luonnosta ja näin pääraaka-aineen tai palvelun kohteen tulee olla Suomesta. Raaka-aineiden alkuperä tulee ilmoittaa totuudenmukaisesti keräys- tai kasvatuspaikan mukaan.

Luontolähtöisiksi tuotteiksi ja palveluiksi katsomme Suomen luonnosta inspiroituneet tuotteet, jossa vähintään raaka-aineen, jolla tuote tai palvelu brändätään on Suomen luonnosta lähtöisin.

Luonnontuotteiksi katsomme ainakin luonnonyrtit, -sienet, -marjat ja luonnossa kasvavat kasvi- ja puuperäiset raaka-aineet, kuten mahla, pakuri, koivunlehti, kuusenkerkkä, jäkälät sekä näistä inspiroituneet tuotteet ja marjanjalostuksen tai muiden luonnontuotteiden prosessoinnista syntyvät sivuvirrat.

Tuotteissa on voitu käyttää myös muita raaka-aineita tukemassa suomen luonnon raaka-aineiden tuotteistamista.Keskustellaan yhdessä sopiiko tuote tai palvelu markkinapaikan tarjontaan. Laita viestiä hello@forestfoody.fi.

 

Kaupan perustaminen ja ylläpitäminen

Markkinapaikassa asiointi sekä tuotteiden/palveluiden myyntiin laittaminen on maksutonta ja kauppias on vapaa poistamaan tai muokkaamaan tuotteitaan/palvelujaan milloin vain.

Rekisteröityessäsi kauppiaaksi voit tuotekortilla valita näkyykö tuote Forest Foodyn kuluttaja- vai tukkukaupassa.

Kuluttajakaupassa tuote näkyy lisäämällä tuotetiedot, tuotepaino + hinta.

Tukkukaupassa tuote näkyy lisäämällä tuotetiedot, tuotepaino + hinta + tukkuhinta + B2B tagi.

Kauppiaan velvollisuudet:

 • Kauppias vastaa rekisteröityessään Forest Foodyyn täysin omasta profiilistaan ja kaupastaan. Kauppiaan velvollisuus on antaa itsestään oikeat tiedot ja pitää tiedot ajantasaisena.
 • Kauppias on vastuussa kauppansa käyttäjätunnuksestaan ja sen salasanasta. Pidäthän tunnuksesi luottamuksellisena ja hyvässä tallessa. Ilmoita Forest Foodylle, mikäli käyttäjätunnuksesi tai salasanasi turvallisuus on vaarantunut. Forest Foody ei ole vastuussa tästä, mutta auttaa mahdollisuuksien mukaan minimoimaan mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
 • Maksujen vastaanottamiseksi kauppiaalla tulee olla y-tunnus.
 • Kauppiaan tulee solmia Checkout Finland Oy:n kanssa kahdenkeskinen sopimus vastaanottaakseen käyttäjälle Forest Foodyn kautta toimitettuja maksuja tuotteiden tai palveluiden myynnistä. Sopimuksen voi solmia sähköisellä allekirjoituksella annettujen ohjeiden mukaisesti. Sähköinen allekirjoitus tulee tehdä valtuudet omaavan henkilön henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Sopimus allekirjoitetaan ja alakauppiastili aktivoidaab sähköisesti pankkitunnusten avulla OP-pankin Checkoutin alakauppiastunnus Checkoutin extranetissä, jonka kirjautumistiedot lähetämme sähköpostilla kauppiaaksi hyväksymisen yhteydessä. Sopimus on maksuton. Lisätietoa OP-pankin Checkout-palvelusta. Käyttäjän tulee
 • Kauppias hyväksyy Forest Foodyn hinnaston mukaiset palvelumaksut kaupankäynnistä markkinapaikassa.
 • Käyttäjä on täysin vastuussa toiminnastaan, ilmoituksistaan, viestinnästään ja kaupankäynnistään markkinapaikassa. Ilmoituksen tekijän tulee antaa oikeat, totuudenmukaiset ja tarpeeksi yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta tai palvelusta sekä täyttää mahdollisimman hyvin tuote-/palvelutiedot.
 • Forest Foodyssa voi myydä kategorioiden mukaisia suomalaisia raaka-aineita, tuotteita ja keruupalveluja. Tuote- tai palveluilmoitus tulee täyttää totuudenmukaisesti ja mahdollisimman kattavasti. Palvelun tuotekorttiin on lisätty tieto- ja valintakenttiä auttamaan kauppiasta lisäämään tarvittavat tiedot tuotteesta tai palvelusta.
 • Tuotekortilla tulee ilmoittaa tuotteen myynnin kannalta oleelliset ja lakisääteiset tiedot sekä toimitus- ja peruutusehdot.
 • Kauppiaan tulee markkinoida tuotettaan ja palveluaan hyväntavan ja lainmukaisesti. Luonnonvaraisia käyttökasveja tulee markkinoida niiden lainmukaisiin käyttötarkoituksiin. Ohjeena muun muassa viranomaislistaus luonnonvaraisten kasvien elintarvikekäytöstä täällä. Tuotteen terveyshyötyjen ja terveyttä edistävien vaikutusten kuvaaminen ei ole sallittua kuin luvan saaneissa tapauksissa. Forest Foody haluaa muistuttaa, ettei luonnon raaka-aineita ole tarkoitettu hoitamaan, ehkäisemään tai parantamaan sairauksia.
 • Tuotteelle ja palvelulle tulee ilmoituksessa olla euromääräinen hinta niin, että tuote ja palvelu on heti ostettavissa markkinapaikassa.
 • Tuotteesta ja palvelusta tulee ilmoittaa tuotekortissa vaaditut tiedot täyttäen myös etämyyntiä koskevat vaatimukset. Kauppiaan tulee vastata tuotetta tai palvelua koskeviin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti ja hyvin.
 • Kauppiaalla on itsellään oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka hän tuottaa palveluun. Ilmoituksiin tai viestintään ei siis saa käyttää materiaalia tai tietoa, johon kauppiaalla ei ole oikeutta; tai se loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai se on muuten lain tai hyvän tavan vastaista. Kauppias sallii Forest Foodyn käyttää tuottamaansa sisältöä palvelun luonteen mukaisesti mm. mainos- ja viestintätarkoituksiin, joissa lähde tulee selvästi ilmi.

Kauppias vastaa itse ilmoituksensa sisällöstä ja sen oikeellisuudesta, kuten kuvista, tiedoista, tekstistä ja linkeistä tai muusta markkinapaikkaan toimittamastaan materiaalista ja oikeudesta käyttää tekstiä tai kuvia sekä tavaran tai palvelun etämyyntiä koskevista velvoitteista ja lainsäädännön noudattamisesta.

Tilauksien toimitus tapahtuu markkinapaikan yhteistyökumppanin välityksellä. Kauppiaan ilmoittaessa hallintapaneelin kautta tuotteen tai palvelun toimitettavaksi, hän saa automaattisen lähetyskoodin sähköpostiin. Toimitustavaksi voi ilmoittaa myös noudon, jolloin kauppias kommunikoi itse myyjän kanssa ostoksen luovutuksesta.

Forest Foody ei ole vastuussa käyttäjien markkinapaikkaan jättämistä ilmoituksista tai viestinnästä. Vaikkakin neuvomme parhaamme mukaan tuotteiden lisäämisessä, kauppias vastaa itse kaupassaan ilmoittamistaan tuotteitteista ja palveluista sekä hyvän kauppatavan noudattamisesta. Markkinapaikassa ei saa ilmoittaa tuotetta tai palvelua, joka on lainvastainen, vaarallinen terveydelle tai Forest Foodyn käyttöehtojen vastainen.

Forest Foody pidättää oikeuden poistaa ilmoituksen, viestin tai arvostelun, joka ei ole hyvän tavan, lain tai käyttöehtojen mukainen.

 

Kaupankäynti

Osapuolten tulee sopia kaupasta Forest Foodyssa myytävästä tuotteesta tai palvelusta palvelun kautta noudattaen palvelun ohjeita ja käyttöehtoja.

Forest Foody toivoo markkinapaikassa toimivien noudattavan hyvää ja ystävällistä tapaa toimia. Forest Foody voi estää huonoa käytöstä toistavan kauppiaan toiminnan markkinapaikassa.

Kauppiaan tulee toimittaa tuote ilmoituksensa mukaisesti ja ostajan kanssa yhdessä sovitusti. Omistusoikeus siirtyy suoraan kauppiaalta ostajalle kaupanteko hetkellä, eikä Forest Foody ole osapuolena kaupassa, ellei tästä ole erikseen ilmoitettu.

Forest Foody tarjoaa kaupankäynnille markkinapaikan, maksutavan sekä logistiikkapalvelun, mutta ei ole osapuolena kaupassa, ellei tästä ole erikseen ilmoitettu.

Forest Foody edistää yhteistä hyvää kaupankäyntitapaa alustalla ja puuttuu seuraavin keinoin mahdollisimman hyvän kauppatavan toteutumista:

 • Viestimme jatkuvasti kauppiaille kiinnostuksista, ostoista ja tuotetiedusteluista.
 • Haastattelemme ja hyväksymme kauppiaat
 • Valvomme kaupankäyntiä
 • Asiakaspalvelumme auttaa ongelmatilanteissa hello@forestfoody.fi
 • Peruutamme kaupan ja palautamme rahat, mikäli tuotetta tai palvelua ei toimiteta sovitun mukaisesti. Tällöin kauppias menettää maksupalvelu Checkoutin palvelumaksun.

 

Teemme parhaamme palvelun toimivuuden ja käyttäjäystävällisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Valitsemme markkinapaikan kauppiaiksi vain turvallisia toimijoita ja palveluita.

Forest Foody ei vastaa, että markkinapaikkaan käyttäjien lisäämät ilmoitukset tai viestintä on todenmukaista, täydellistä, lain mukaista; tai että se on ajantasaista, vaan vastuu siitä kuuluu markkinapaikassa toimivalle kauppiaalle itselle. Forest Foody parhaansa mukaan tarkastaa tuotekortit, viestii kauppiaille ilmoitusten sisällön puutteista ja poistaa ilman ilmoitukset, jotka eivät ole lain tai käyttöehtojen mukaisia.

 

Viestintä

Markkinapaikan käyttäjät voivat kommunikoida keskenään yksityisillä viesteillä.

Tuote- ja palvelusivut, osapuolten kesken Forest Foodyssa käydyt keskustelut ja arvostelut ovat julkisia. Forest Foodylla on oikeus poistaa ja/tai muokata, kääntää eri kielille, julkaista käyttäjän ilmoituksia, viestejä ja arvostelujaviestintätarkoituksissa.

Rekisteröityneitä käyttäjiä kannustetaan jättämään palautetta ostamastaan tuotteesta/palvelusta tai kauppiaasta ostotapahtuman jälkeen. Palautteen tulee olla hyvän tavan ja totuuden mukaista eikä saa olla loukkaavaa.

 

Hinnasto

Markkinapaikassa asiointi, kaupan ylläpitäminen sekä rajaton tuoteilmoitusten pitäminen omassa kaupassa on maksutonta.

Jokaisesta alustan välityksellä tehdystä kaupasta veloitetaan kymmenen (10) prosentin provisio (sis. alv 24 %) palvelumaksuna alustan käytöstä Forest Foodylle ja korvaus maksuliikennepalvelusta Checkoutille (3 % + 0,50 € /kauppa). Provisio maksetaan ostajan maksamasta kauppahinnasta. Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa markkinapaikassa perittäviä maksuja. Kaupan hinnasta pidätetyt palvelumaksut toimitetaan eriteltynä tilausvahvistuksessa.

Maksu peritään ostohetkellä niin, että maksupalvelun tarjoama taho Checkout pidättää ostajan maksusta  suoraan Forest Foodyn ja maksupalvelun palvelumaksut ja tilittää vähennyksen jälkeisen summan suoraan kauppiaan tilille.Maksut siis tilittyvät suoraan kauppiaan tilille. Rahaliikenteen hoitaa markkinapaikan maksupalvelun tarjoaja OP-pankin Checkout Forest Foodyn ostamana palveluna.

Kauppiaan Checkoutille eriteltyä palvelumaksua ei palauteta, mikäli kauppa peruuntuu.

Forest Foody voi periä muita palvelumaksuja, mutta maksuista sovitaan kirjallisesti erikseen.

Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa markkinapaikassa perittäviä maksuja. Ilmoittaen kuitenkin näistä vähintään 3 kk aikaisemmin, jos ei ole kyse ulkopuolisen palveluntarjoajan yksipuolisesta ilmoituksesta, johon Forest Foodylla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Tällöin ilmoitusaika voi olla lyhyempi.

Forest Foody ottaa mielellään vastaan palautetta, ideoita, yhteistyötarjouksia tai muuta vastaavaa, mutta ei lupaa vastausta kaikkiin yhteydenottoihin tai palautteeseen.

 

Immateriaalioikeudet

Forest Foodyn markkinapaikan sisältö kuten tekstit, kuvat, grafiikka, logot, kuvitus ja muu materiaali, omaavat Suomen lain mukaista tekijänoikeus ja/tai muuta immateriaalioikeuksien suojaa. Forest Foodyn mitään sisältöä,materiaalia tai sen osaa ei saa ilman Forest Foodyn / kauppiaan lupaa käyttää, kopioida, saattaa yleisön saataviin, myydä tai käyttää mitenkään muuten muihin julkisiin, muilla verkkosivuilla tai kaupallisiin tarkoituksiin. 

 

Henkilötiedot ja tietosuoja

Forest Foodyn henkilötietoja ja tietosuoja-asioita käsitellään Rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen laki ja Forest Foodyn toimipaikan käräjäoikeutta.

 

Riidanratkaisu kuluttajariita-asioissa

Jos kuluttajariita-asioissa kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan; www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan; www.kuluttajaneuvonta.fi.

 

Kuluttajariita-asian voi myös saattaa ODR-foorumin kautta käsiteltäväksi, jos osapuolten välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla; http://ec.europa.eu/odr.

Kaikki oikeudet pidätetään.
Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Forest Foody Oy
hello@forestfoody.fi

Forest Foody Oy, y-tunnus: 2944077-1
Pohjoiskaari 41 A 5, 00200 Helsinki, Suomi