Forest Foody –palvelun käyttöehdot

Päivitetty 21.6.2017

Luethan käyttöehdot huolella, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa Forest Foodystä ja siellä toimimisesta. Käyttöehdot ovat sitovat jokaista Forest Foodyn käyttäjää tai sivuilla vierailijaa. Mikäli et voi hyväksyä käyttöehtoja, tulee sinun pidättäytyä palvelun käyttämisestä.

Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa tai muokata käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta niin, että käyttöehdot ovat voimassaolevia heti niiden päivityksen jälkeen käyttöehtojen alussa olevan päivämäärän mukaisesti. Mikäli käyttäjä jatkaa palvelun käyttämistä päivityksen jälkeen, tulee hänen noudattaa päivitettyjä käyttöehtoja.

Markkinapaikka suomalaisille luonnontuotteille

Forest Foody (myöhemmin myös ‘markkinapaikka’ ja ‘palvelu’) toimii markkinapaikkana suomalaisille luonnontuotteille. Forest Foodyssa voi myydä kerääjäpalveluja ja/tai suomalaisia luonnontuotteita; muun muassa marjoja, sieniä, kasveja ja muita ihmiselle vaarattomia luonnontuotteita.

Forest Foody tarjoaa ainoastaan palveluna markkinapaikan, eikä se ole osapuolena ostajan ja myyjän välisessä kaupassa. Forest Foody muistuttaa, että käyttäjä käyttää markkinapaikkaa omalla riskillään ja kehottaa normaalin varovaisuuteen ja kommunikointiin markkinapaikassa. Forest Foody ei vastaa minkään markkinapaikan tuotteen tai palvelun laadusta, sopivuudesta, laillisuudesta tai ilmoitusten totuudenmukaisuudesta eikä käyttäjien mahdollisuudesta toteuttaa sovittua kauppaa. 

Ei takuuta

Forest Foody –palvelun toimivuudesta ei anneta takuita. Käyttäjän tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Palvelun ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen palvelun käyttäjille aiheutuneista vahingoista. Palvelun ylläpitäjä ei ole vastuussa käyttäjän tallentaman sisällön säilyvyydestä palvelussa.

Rekisteröityminen

Forest Foodyssa myyminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun myyjänä tai kerääjänä. Rekisteröitynyt myyjä saa oman kaupan Forest Foodyn sisälle. Markkinapaikkaan voi luoda oman käyttäjätunnuksen tai käyttää Facebook-tunnuksia.

Forest Foodyn henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä on kerrottu palvelun rekisteriselosteessa.
Rekisteröityessä tulee antaa oikeat ja totuudenmukaiset tiedot. Käyttäjän ei tule käyttää väärää henkilöllisyyttä tai sähköpostiosoitetta eikä hänen tule antamillaan tiedoillaan johtaa muita käyttäjiä harhaan. Käyttäjä on itse vastuussa antamistaan tiedoista. Forest Foody ei valvo tai ennakkotarkasta markkinapaikan käyttäjien henkilöllisyyttä, ikää tai muita rekisteröitymistietoja, eikä näin ollen ota vastuuta niiden oikeellisuudesta.

Myymisen edellytykset:

 • Maksujen vastaanottamiseksi myyjällä tulee olla y-tunnus ja myyjän tulee aktivoida sähköisesti pankkitunnusten avulla Checkoutin alakauppiastunnus Checkoutin extranetissä, jonka kirjautumistiedot lähetetään sähköpostilla myyjäksi hyväksymisen jälkeen. Sopimus on maksuton. Lisätietoa Checkout-palvelusta.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Forest Foodystä ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun ilman erityistä syytä ja ilman korvausvelvollisuutta.

Myyminen

Forest Foodyssa voi myydä kategorioiden mukaisia suomalaisia tuotteita ja kerääjäpalveluja. Ilmoituksen jättäjän tulee täyttää totuudenmukaisesti ja mahdollisimman kattavasti tuote- / palvelusivun tietokentät.

Tuotteelle/palvelulle tulee ilmoituksessa olla euromääräinen hinta niin, että tuote/palvelu on heti ostettavissa markkinapaikassa.

Mikäli haluat jättää ilmoituksen, ota yhteyttä Forest Foodyyn hello@forestfoody.fi.

Myyntisivulla kerrotaan seuraavat tiedot niiltä osin kuin tiedot pätevät myytävän tuoteen tai palvelun osalta: 

 • Kasvatuspaikka
 • Kasvinosat
 • Keräyspaikka
 • Keräystapa
 • Koulutettu kerääjä: koulutettu kerääjä –kenttä on tarkoitettu vain sellaisille kerääjille, joilla on tarvittava ammatillinen pätevyys ja viranomaisten vaatimat luvat ja ilmoitukset muun muassa luonnonvaraisten kasvien hyödyntämiseen elintarvikkeina. Olethan valmis esittämään ne ostajalle, hänen niin halutessaan.
 • Kuivauslämpötila
 • Laatuluokka: marjojen laatuluokituksilla tarkoitetaan alalla yleisesti sovellettua luokitusta. Mikäli käytät luokitusta ilmoituksessasi, tutustuthan tarkemmin luokitukseen.
 • Luomusertifioitu
 • Tuoretuote
 • Viljelty kasvi
 • Villikasvi
 • Tuote sisältää villikasvin ja viljellyn kasvin osia

Käyttäjä vastaa itse ilmoituksensa sisällöstä ja sen oikeellisuudesta, kuten kuvista, tiedoista, tekstistä ja linkeistä tai muusta markkinapaikkaan toimittamastaan materiaalista ja oikeudesta käyttää tekstiä tai kuvia.

Käyttäjällä on itsellään oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka hän tuottaa palveluun. Käyttäjä sallii muiden käyttää sisältöä palvelun luonteen mukaisesti. Ilmoituksiin tai viestintään ei siis saa käyttää materiaalia tai tietoa, johon käyttäjällä ei ole oikeutta; tai se loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai se on muuten lain tai hyvän tavan vastaista. Lisäksi hän sallii palvelun ylläpitäjän arkistoida tietoa ja tehdä siihen palvelun ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia muutoksia, mutta eivät siirrä muita oikeuksia ellei erikseen toisin sovita. Vastuu sisällöstä on käyttäjällä, joka sen on palveluun tuottanut. Palvelun ylläpitäjä voi vapaasti poistaa palvelusta sisältöä.

Markkinapaikassa vierailu sekä tuotteiden/palveluiden myyntiin laittaminen on maksutonta ja myyjä on vapaa poistamaan tai muokkaamaan tuotteitaan/palvelujaan milloin vain. Jokaisesta maksutapahtumasta veloitetaan kymmenen prosentin komissio Forest Foodylle ja maksutavan mukainen transaktiomaksu Checkoutille (kirjautumisen jälkeen hinnasto nähtävillä Checkoutin extranetissä). Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa kauppapaikassa perittäviä maksuja. Käsittelymaksut näkyvät sähköpostiin lähetettävässä kuitissa.

Myyjä määrittelee kuljetus- ja käsittelymaksut omille tuotteilleen ja palveluilleen omassa kaupassaan. Myyjä ja ostaja vastaavat mahdollisista veroista ja muista velvoitteista kauppatavaran ja kuljetuksen osalta.

Yritys voi ilmoittaa tuotteita ja palveluja Forest Foodyssa. Yrittäjä vastaa itse yritystä koskevista velvoitteista ja lainsäädännön noudattamisesta.

Forest Foody ei ole vastuussa käyttäjien markkinapaikkaan jättämistä ilmoituksista tai viestinnästä. Forest Foody ei tarkista ennakkoon ilmoituksia tai arvosteluja, eikä lue viestintää. Forest Foody pidättää oikeuden poistaa ilmoituksen, viestin tai arvostelun, joka ei ole hyvän tavan, lain tai käyttöehtojen mukainen.

Markkinapaikalla myytävät tuotteet

Forest Foodyssa saa myydä vain suomalaisia luonnontuotteita kategorioiden mukaisesti.

Tuotteiden tulee olla Suomesta. Tuotteiden alkuperä tulee ilmoittaa totuudenmukaisesti keräys- tai kasvatuspaikan mukaan.

Marjojen laatuluokituksilla tarkoitetaan alalla yleisesti sovellettua luokitusta. Mikäli luokittelet tuotteen ilmoituksessasi, tutustuthan tarkemmin luokitukseen. Lisätietoja Arktiset Aromit ry; Laatuluokitus.

Markkinapaikassa ei saa ilmoittaa tuotetta, joka on lainvastainen, vaarallinen terveydelle tai Forest Foodyn käyttöehtojen vastainen.

Tarkistathan tuoteselosteesta sekä julkisista virallisista lähteistä tuotteen mahdolliset haitat ja sivuvaikutukset sekä soveltuvuus käyttöösi. Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä tai sen pakkausmerkintöistä tulee tilaajan ottaa yhteyttä suoraan tuotteen valmistajaan.

Forest Foody ei ole vastuussa mistään tiedoista, mitä tuotteen valmistaja tai kolmas osapuoli antaa tuotteen terveyshyödyistä ja muista mahdollisista terveyttä edistävistä asioista.

Forest Foody haluaa korostaa, ettei kaikkia tuotteita ole testattu riittävästi lääkelaitoksen ja muiden tahojen toimesta ja ne saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia ihmisille ja eläimille. Forest Foody haluaa muistuttaa, ettei tuotteita ole tarkoitettu hoitamaan, ehkäisemään tai parantamaan sairauksia. Neuvottele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen kuin käytät mitään uutta ruokavaliota, ravintolisää tai yrttiä. Toimittaja ei vastaa mistää vahingoista tai haitoista, ellei erikseen siitä nimenomaisesti mainitse.

Markkinapaikalla myytävät palvelut

Forest Foodyssa voi myydä keruupalveluja.

Koulutettu kerääjä –kenttä on tarkoitettu vain henkilöille, joilla on tarvittava ammatillinen pätevyys ja viranomaisten vaatimat luvat ja ilmoitukset muun muassa luonnonvaraisten kasvien hyödyntämiseen elintarvikkeina. Olethan valmis esittämään luvat ostajalle ostajan niin halutessa.

Myyjä on vastuussa siitä, että tarjottu palvelu vastaa Suomen lakia ja mahdollisia viranomaisohjeita sekä siitä, että hän on oikeutettu myymään ilmoittamiaan tuotteita. Huomioithan, että useiden luonnonvaraisten kasvien edelleenmyynti vaatii tutkinnon ja/tai viranomaisluvan/ilmoituksen. Forest Foody ei ole työvoimaa välittävä palvelu eikä se vastaa ilmoitetuista palveluista.

Ymmärräthän, että luonnonvaraisten kasvien, marjojen, sienten tms. tuotteiden ja palveluiden ostamisessa ja myymisessä tulee noudattaa lakia ja viranomaisten ohjeita. Huomioithan myös, että useiden luonnonvaraisten kasvien edelleen myyminen vaatii tutkinnon ja/tai viranomaisluvan/ilmoituksen. Ilmoittaja vastaa siitä, että hän on oikeutettu myymään ilmoittamiaan tuotteita ja/tai palveluja.

Kaupankäynti

Osapuolten tulee sopia kaupasta Forest Foodyssa myytävästä tuotteesta tai palvelusta palvelun kautta noudattaen palvelun ohjeita ja käyttöehtoja.

Myyjän tulee toimittaa tuote ilmoituksensa mukaisesti ja ostajan kanssa yhdessä sovitusti. Omistusoikeus siirtyy suoraan myyjältä ostajalle kaupanteko hetkellä, eikä Forest Foody ole osapuolena kaupassa, ellei tästä ole erikseen ilmoitettu. Käyttäjät ymmärtävät, että markkinapaikassa tapahtuva kaupankäynti on heidän omalla riskillään.

Forest Foody toivoo markkinapaikassa toimivien noudattavan hyvää ja ystävällistä tapaa toimia. Osapuolet voivat ilmoittaa Forest Foodylle huonosta kauppatavasta. Forest Foody voi estää tällaisen toimijan toiminnan markkinapaikassa.

Forest Foody tarjoaa kaupankäynnille markkinapaikan ja maksutavan, mutta ei ole osapuolena kaupassa, ellei tästä ole erikseen ilmoitettu. Forest Foodyllä ei ole näin ollen mitään velvoitteita tai vastuita kaupankäynnistä, eikä se vastaa tai anna minkäänlaista takuuta maksusta, toimituksesta tai tuotteen tai palvelun laadusta.

Viestintä

Markkinapaikan käyttäjät voivat kommunikoida keskenään yksityisillä viesteillä.

Tuote- ja palvelusivut, osapuolten kesken Forest Foodyssa käydyt keskustelut ja arvostelut ovat julkisia. Forest Foodylla on oikeus poistaa ja/tai muokata, kääntää eri kielille, julkaista käyttäjän ilmoituksia, viestejä ja arvosteluja.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat jättää palautetta ostamastaan tuotteesta/palvelusta tai myyjästä ostotapahtuman jälkeen. Palautteen tulee olla hyvän tavan ja totuuden mukaista. Käyttäjän vastuulla on, ettei palaute vahingoita mitään kolmannen osapuolen oikeutta; tai ole kolmatta osapuolta loukkaavaa; tai muuten hyvän tavan tai lain vastaista.

Forest Foody voi muokata, kopioida, julkaista, kääntää tai poistaa käyttäjien markkinapaikkaan jättämiä kommentteja ja palautetta toisistaan tai markkinapaikasta.

Hinnasto

Markkinapaikassa vierailu sekä tuotteiden/palveluiden myyntiin laittaminen on maksutonta.

Jokaisesta maksutapahtumasta veloitetaan kymmenen prosentin komissio Forest Foodylle ja maksutavan mukainen transaktiomaksu Checkoutille (kirjautumisen jälkeen hinnasto nähtävillä Checkoutin extranetissä). Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa kauppapaikassa perittäviä maksuja. Käsittelymaksut näkyvät sähköpostiin lähetettävässä kuitissa.

Myyjä määrittelee kuljetus- ja käsittelymaksut omille tuotteilleen ja palveluilleen omassa kaupassaan. Myyjä ja ostaja vastaavat mahdollisista veroista ja muista velvoitteista kauppatavaran ja kuljetuksen osalta.

Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa kauppapaikassa perittäviä maksuja.

Maksu peritään ostohetkellä niin, että ostajalta veloitetusta maksusta peritään suoraan Forest Foodyn palvelumaksu. Myyjän Forest Foodylle maksamaa palvelumaksua ei palauteta, mikäli kauppa peruuntuu. Tämän lisäksi Checkout veloittaa jokaisesta maksutapahtumasta käsittelymaksun hinnastonsa mukaisesti. Käsittelymaksu näkyy maksuerittelyssä.

Muita mahdollisia kuluja, joista käyttäjät vastaavat, ovat muun muassa internetin käytöstä tai maksutavasta aiheutuvat kulut.

Forest Foody voi periä muita palvelukuluja ilmoituksien jättämisestä tai muista palveluista. Muista maksuista sovitaan kirjallisesti erikseen.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa rekisteröityessään Forest Foodyyn täysin omasta profiilistaan ja kaupastaan. Käyttäjän velvollisuus on antaa itsestään oikeat tiedot ja pitää tiedot ajantasaisena. Mikäli käyttäjä on alle 18-vuotias, tulee rekisteröityminen tehdä yhdessä huoltajan kanssa ja hänen luvallaan. Huoltaja on vastuussa alaikäisen toiminnasta Forest Foodyssa.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja sen salasanasta. Pidäthän tunnuksesi luottamuksellisena ja hyvässä tallessa. Ilmoita Forest Foodylle, mikäli käyttäjätunnuksesi tai salasanasi turvallisuus on vaarantunut. Forest Foody ei ole vastuussa tästä, mutta auttaa mahdollisuuksien mukaan minimoimaan mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Käyttäjä on täysin vastuussa toiminnastaan, ilmoituksistaan, viestinnästään ja kaupankäynnistään markkinapaikassa. Ilmoituksen tekijän tulee antaa oikeat, totuudenmukaiset ja tarpeeksi yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta tai palvelusta sekä täyttää mahdollisimman hyvin tuote-/palvelutiedot.

Käyttäjä maksaa Forest Foodyn hinnaston mukaiset käyttömaksut ilmoituksista ja kaupankäynnistä markkinapaikassa.

Käyttäjän tulee solmia Checkout Finland Oy:n kanssa kahdenkeskinen sopimus vastaanottaakseen käyttäjälle Forest Foodyn kautta toimitettuja maksuja tuotteiden tai palveluiden myynnistä. Sopimuksen voi solmia sähköisellä allekirjoituksella annettujen ohjeiden mukaisesti. Sähköinen allekirjoitus tulee tehdä valtuudet omaavan henkilön henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Käyttäjän tulee käyttää Forest Foodyn markkinapaikkaa sen osoittamassa tarkoituksessa hyvää tapaa, Suomen lakia sekä käyttöehtoja noudattaen. Kaikki lain vastainen, muiden oikeuksien vastainen, hyvän tavan vastainen sekä muita loukkaava toiminta on kiellettyä. Virusten, väärän tiedon, väärinkäytösten, spammauksen tai muun vastaavanlainen toiminta on ehdottomasti kiellettyä. Forest Foody varaa oikeuden estää tai lopettaa käyttäjän profiilin ja palvelun käytön epäillessään markkinapaikassa hyvän tavan vastaista toimintaa tai väärinkäyttöä.

Käyttäjä hyväksyy, että markkinapaikassa olevien palveluiden ja tuotteiden ilmoittaminen ja kaupankäynti on käyttäjän omalla riskillä. Käyttäjä vastaa itse kaikenlaisista vahingoista tai vaatimuksista ilman rajoituksia, mitä markkinapaikan käytöstä, käyttömahdollisuudesta, ilmoittamisesta tai kaupankäynnistä mahdollisesti aiheutuu tai esitetään.

Käyttäjä vastaa itse mahdollista viranomaismaksuista tai veroista, joita luonnontuotteiden tai palvelujen ostaminen tai myyminen voi vaatia tai aiheuttaa.

Forest Foodyn oikeudet ja velvollisuudet

Forest Foody mahdollistaa suomalaisten luonnontuotteiden ja palveluiden kaupankäynnin ylläpitämällä markkinapaikkaa ja tarjoamalla mahdollisuuden rekisteröityä, myydä tai ostaa tuotteita tai palveluja sekä viestiä palvelussa muiden käyttäjien kanssa.

Forest Foody ei vastaa käyttäjien toiminnasta markkinapaikassa, erityisesti hyvän tavan vastaisesta toiminnasta tai toimimattomuudesta.

Forest Foody ei vastaa, että markkinapaikkaan käyttäjien lisäämät ilmoitukset tai viestintä on todenmukaista, täydellistä, lain mukaista; tai että se omaa tarvittavat viranomaistoimet tai on ajantasaista. Forest Foody voi tarkastaa ilmoitukset ja poistaa ilman erillistä ilmoitusta ilmoitukset, jotka eivät ole lain tai käyttöehtojen mukaisia.

Forest Foody ei vastaa markkinapaikassa ilmoitetun tuotteen, palvelun tai niitä koskevan tiedon laadusta tai virheistä.

Forest Foody veloittaa toteutuneesta kaupasta hinnaston mukaisen palvelumaksun markkinapaikassa. Hinnastoa voidaan muuttaa ilmoittamatta siitä käyttäjille.

Forest Foody voi ilman eri ilmoitusta sulkea käyttäjän tai vierailijan pois markkinapaikasta sekä poistaa minkä tahansa ilmoituksen. Forest Foody ilmoittaa viranomaisille kaikesta laittomasta toiminnasta markkinapaikassa ilman eri ilmoitusta.

Forest Foody voi muuttaa markkinapaikkaa, käyttöehtoja ja sulkea kokonaan tai tietyksi ajanjaksoksi markkinapaikan halutessaan milloin vain ilman eri ilmoitusta käyttäjille.

Forest Foody voi käyttää mitä tahansa markkinapaikassa olevaa ilmoitusta tai viestintää uutiskirjeissään, viestinnässään, mediassa tai muussa markkinapaikan edistämistoimissa. Forest Foody ei lupaa viestinnän tai ilmoituksen luottamuksellisuutta, sillä kaikki markkinapaikassa tapahtuva viestintä on julkista; eikä maksa palkkiota sisällöstä.

Forest Foodyllä on oikeus lähettää markkinointia käyttäjien antamiin yhteystietoihin. Käyttäjä hyväksyy yhteistietojen käyttämisen markkinointiin rekisteröitymällä palveluun. Käyttäjät saavat uutisia ja vinkkejä koskien palvelua sekä luonnontuotteita. Forest Foody kertoo nykyisistä ja uusista palveluista, kilpailuista, kutsuista sekä ajankohtaisista asioista luonnontuotealalla. Forest Foody haluaa myös levittää tietoisuutta luonnon antimien terveyttä ja hyvinvointia edistävistä vaikutuksista.

Forest Foody sekä sen omistajat tai työntekijät eivät vastaa siitä, että markkinapaikka toimii häiriöttä tai ajantasaisesti tai että palvelun käyttö on täsmällistä ja luotettavaa tai vapaa viruksista tai väärinkäytöksistä. Forest Foody ei anna mitään takuuta edellä mainituista asioita tai markkinapaikassa olevista ilmoituksista tai niiden sisällöstä, eikä kaupankäynnin kohteena olevista tuotteista tai palveluista.

Forest Foody ottaa mielellään vastaan palautetta, ideoita, yhteistyötarjouksia tai muuta vastaavaa, mutta ei lupaa vastausta kaikkiin yhteydenottoihin tai palautteeseen.

Immateriaalioikeudet

Forest Foodyn markkinapaikan sisältö kuten tekstit, kuvat, grafiikka, logot, kuvitus ja muu materiaali, omaavat Suomen lain mukaista tekijänoikeus ja/tai muuta immateriaalioikeuksien suojaa. Forest Foodyn mitään sisältöä tai materiaalia tai sen osaa ei saa ilman Forest Foodyn lupaa käyttää, kopioida, saattaa yleisön saataviin, myydä tai käyttää mitenkään muuten muihin julkisiin, muilla verkkosivuilla tai kaupallisiin tarkoituksiin. 

Henkilötiedot ja tietosuoja

Forest Foodyn henkilötietoja ja tietosuoja-asioita käsitellään Rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Linkit muille nettisivuille

Forest Foodysta voi olla linkkejä muille nettisivuille tietyn tiedon, tuotteen tai palvelun vuoksi. Muille sivuille ohjaaminen ei saa tapahtua markkinointimielessä. Forest Foody ei tarkasta näitä sivuja, eikä näin vastaa kolmansien osapuolten sivujen sisällöstä tai niiden luotettavuudesta, totuudenmukaisuudesta tai turvallisuudesta. Käyttäjä siirtyy markkinapaikan ulkopuolisille sivuille omalla riskillään.

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Riidanratkaisu kuluttajariita-asioissa

Jos kuluttajariita-asioissa kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan; www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan; www.kuluttajaneuvonta.fi.

Kuluttajariita-asian voi myös saattaa riidan käsiteltäväksi ODR-foorumin kautta käsiteltäväksi, jos osapuolten välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla; http://ec.europa.eu/odr.

Kaikki oikeudet pidätetään.
Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Forest Foody
hello@forestfoody.fi