Tietosuojakäytäntömme

 

Päivitetty 13.7.2018

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Forest Foodyssa käsitellään henkilötietoja. Forest Foody on sitoutunut suojaamaan palvelunsa käyttäjien yksityisyyttäEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen lain mukaisesti.

Tietosuojakäytäntöämme sovelletaan Forest Foodyn markkinapaikan rekisteröityneisiin käyttäjiin, ostajiin ja markkinointiviestintään.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilövoi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa.

 

Rekisterinpitäjä

Forest Foody
www.forestfoody.fi

hello@forestoody.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Kähkönen

hello@forestfoody.fi

 

Rekisterin nimi

Forest Foody-palvelun käyttäjä- ja asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ensisijaisesti Forest Foody -palvelun käyttäjien ostotapahtumien ja asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämän yhteydenpidon mahdollistamiseksi.

Yhteydenpitoa palvelussa käydään henkilörekisteriä ylläpitävän Forest Foodyn, sekä rekisteröityneiden käyttäjien, että palvelun käyttäjien välillä.

Forest Foody käyttää yhteystietoja myös markkinointiviestintään noudattaen lainsäädäntöä sekä hyviä markkinointikäytänteitä.

 

Henkilötiedot

Henkilörekisteriin voidaan tallentaa:

Nimi
Yritys
Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, paikkakunta
Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus, salasana
Valokuva
Tilinumero
Käyttäjän kirjoittama kuvaus
Käyttäjän palveluun kirjoittamat viestit, kommentit ja julkaisut
Käyttäjän palvelun käyttäjiltä saamat ja antamat palautteet
Palvelun ostotapahtumat
Analytiikkaa palvelun käytöstä

Nimeä ja sähköpostiosoitetta lukuun ottamatta näiden tietojen antaminen palvelulle on vapaaehtoista.

Osa käyttäjän tiedoista on julkisia hänen profiilisivullaan palvelussa.

 

Henkilötietojen käsittelyperusteet

Henkilötietojen käsittelyperusteena on:

Ostotapahtumat ja niitä koskevien asiakassuhteiden ylläpito ja hoito sekä yhteydenpito markkinapaikassa;
Lakisääteiset velvollisuudet mm. kirjanpidossa ja viranomaisvelvoitteet;
Viestintä, markkinointi ja tiedottaminen rekisteröityneiden käyttäjien suostumuksella;
Markkinointiviestintä oikeutetun edun perusteella. Oikeutetun edun perusteella käsitellessämme tietoa rajoitamme henkilötietojen käsittelyn ehdottoman välttämättömään ja oikeasuhteiseen käsittelyyn pitäen asiakkaan edun rekisterinpitäjän etua tärkeämpänä.;sekä
Kuluttajamarkkinointiviestintänimenomaisella suostumuksella. Kuluttajamarkkinointia ja uutiskirjeitä lähettämme ainoastaan yksityishenkilöille nimenomaisen suostumuksen perusteella.
Noudatamme markkinoinnissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja markkinointikäytänteitä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä palveluun ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua myöhemmin käyttäessä.

 

Evästeet ja muut seurantatekniikat

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Käytämme evästeitä, jäljitteitäja muita vastaavia teknisiätunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluiden käyttöäsekäkäyttötottumuksia, parantaaksemme palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme palveluita edelleen sekämainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan Forest Foodyn markkinapaikan rekisteröityneille myyjille heille osoitetun tilauksen yhteydessä sekä tilauksen yhteydessä käytetyn maksuliikenne- ja kuljetuspalvelujen tarjoajille.

Forest Foody voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Varmistamme, että palveluiden tarjoajat ja muut henkilötietojen käsittelijätkäsittelevät henkilötietoja turvallisesti ja ovat tietoisia tietoturvallisuudesta.

Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuhun tarkoitukseen kuin osto-, viestintä-, maksu- ja kuljetuspalveluiden mahdollistamiseksi.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretäEU:n/ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Forest Foody varmistaa sekäteknisin ettäorganisatorisin turvakeinoin käsiteltävien henkilötietojen suojaamisen. Varmistaen, ettei henkilötietojen menetystä, väärinkäyttöätai muuta luvatonta käyttöätapahdu.

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokoneille, jotka on suojattu palomuurein ja johon pääsy on rajattu salasanoilla ja laitteille pääsy rajattu vain tietyille henkilöille.

Henkilötietoja käsittelevät vain Forest Foodyn henkilöstö ja ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen ja ymmärtävät turvallisen henkilötietojen käsittelyn käytänteet.

Teknisiäkeinoina ovat muun muassa turvallinen ja suojattu laitteiden käyttö, salasanat sekäturvalliset it-järjestelmät ja palvelut. Tiedot tallennetaan ulkopuolisille tietoturvallisille vuokratuille palvelimille.

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

 

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan Forest Foodyn palvelun käyttämiseen, markkinointiin tai lakisääteisiin tehtäviin, kunnes niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa.

 

Henkilötietojen muuttaminen ja poistaminen

Kuluttajamarkkinointiviestintä perustuu nimenomaiseen suostumukseen, jonka voi aina peruuttaa tai kieltää.

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, oikaista ja rajoittaa markkinointia henkilörekisteriin talletettuja häntä koskevia tietoja. Rekisteröitynyt voi tehdä nämä suoraan omasta profiilista sekä poistaa tiedot ja muutoin tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen:

Forest Foody

hello@forestfoody.fi

 

Forest Foody pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta palvelujen kehittämisen tai lainsäädännön muutoksen johdosta ilmoittamalla muutoksesta www-sivuilla.